مقالات تخصصی

عملکرد چیلر صنعتی

عملکرد چیلر صنعتی

/
چیلر صنعتی یک تجهیز برودتی است که حرارت تولید شده در فرآینده…