مقالات تخصصی

عملکرد چیلر صنعتی

عملکرد چیلر صنعتی

/
چیلر صنعتی یک تجهیز برودتی است که حرارت تولید شده در فرآینده…

تفاوت های هواساز با فنکوئل

/
فنکوئل ها شامل اجزایی از جمله کویل و فن دمنده هوا هستند و بر ا…