چیلر تراکمی آب خنک مدل: SCW-160/180/200/220/240/300EB2D